Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Yhdistyksen vaakunan on suunnitellut taiteilija Robert de Caluwe. Hevosenkenkä symbolisoi suvun kantaisän, Uudenmaan ja Hämeen ratsurykmentin kengityssepän, sittemmin rusthollarin Olavi Hahlin ammattia ja hevosenkenkien lukumäärä suvun viittä päähaaraa. Vaakunakilven muoto, lapio, symbolisoi suvun talonpoikaista juurta ja heraldiset värit hopea (valkoinen) ja punainen itähämäläisen suvun kotimaakunnan Hämeen tunnusvärejä.

1. Sukuyhdistyksen vaakunan käyttöoikeiden voi luovuttaa sukuneuvosto. Käyttöoikeuden voi saada suvun jäsen (jäsenmaksu maksettuna) määräaikaisena tai tarkasti määriteltyyn tarkoitukseen määräämättömäksi ajaksi.

 

2. Vaakunan käyttöoikeus tulee aina hakea kirjallisesti etukäteen. Suullinen käsittely esim. jonkin sukuneuvoston jäsenen toimesta siirtää vastuun ko. jäsenelle ja ei tule siksi kyseeseen. Vaakunan käyttötarkoitus on selvitettävä hakemuksessa yksityiskohtaisesti. Sukuneuvoston ei tarvitse perustella kielteistä päätöstä mitenkään. Päätökset on aina kirjattava pöytäkirjaan.

 

3. Käyttöoikeutta ei voida luovuttaa kaupallisiin tai poliittisiin tarkoituksiin tai tarkoitukseen, joka ei riittävästi selviä hakemuksesta tai on tavalla tai toisella epäsopiva. Lopullisesta toteutuksesta toimitettava aina malli (tai kuva) sukuneuvostolle.

 

4. Mikäli vaakunaa käytetään muuhun kuin hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen on sukuneuvostolla oikeus kieltää asianosaiselta vaakunan käyttö kokonaisuudessaan ja vaatia korvausta sen oikeudettomasta käytöstä.

 

5. Vaakunan käyttöohjeita täydennetään tarpeen mukaan sukuneuvoston päätöksellä.

 

SUKUYHDISTYS HAHL RY.

Sukuneuvosto