Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Tietojen kerääminen jatkuu

 

Vuonna 2003 ilmestyneessä sukukirjassa (2 osaa) on lähes 9500 nimeä.  Resurssien puuttuessa jäi vielä runsaasti suvunjäseniä selvittämättä.  Sen vuoksi sukuneuvosto kerää edelleen tietoja henkilöistä, jotka eivät ole vielä Heinolan Hahlien sukukirjassa.  Samalla päivitämme edellisen painoksen tietoja.  Tähän tarvitsemme suvun jäsenten aktiivisuutta. Jos teillä on tai tiedätte jonkun tehneen selvityksiä sukuun kuuluvista henkilöistä, otamme tiedot mielihyvin vastaan.  Perukirjojen sukuselvitykset ja kauppakirjat voivat olla apuna tietojen keräämisessä. Henkilötietojen lisäksi lyhyet kuvaukset sukumme jäsenten elämästä samoin kuin valokuvat ovat tervetulleita.  Jokainen tietysti antaa vain haluamansa tiedot.

 

Sukutietolomake

 

Tietojen antamisessa voitte käyttää sukutietolomaketta (Microsoft Word-tiedosto). Jos lomake ei avaudu pyydä sihteeriä lähettämään se yhteydenottolomakeen kautta. Jotta tietoja voidaan hyödyntää yhdistyksen sukututkimusjulkaisuissa, on jokaiselta saatava allekirjoituksella varmennettu lupa julkaisuun.

 

Tiedot pyydetään lähettämään sihteeri Mia Järviselle.  Sihteerin yhteystiedot löytyvät sukuneuvosto-sivulta.

 

Sukututkimustoiminnan käytännesäännöt 

 

Suomen Sukututkimusseura yhdessä kolmen muun sukututkimusta harrastavan yhdistyksen 

kanssa ovat laatineet "Hyvä henkilötietojen käsittely sukututkimuksessa ja sukuyhteisöissä". Hahlin sukuyhdistys noudattaa sukututkimuksen käytännesääntöjä.

http://www.genealogia.fi/kaytannesaannot

Tietosuojavaltuutettu vahvisti asiakirjan kesäkuun 2008 puolivälissä.

 

Sukuneuvosto on hyväksynyt henkilötietolain mukaisen sukututkimusrekisteriselosteen.