Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Sukuseuran rekisteriseloste

 

Laatimispäivä: 05.10.2008

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Sukuyhdistys Hahl ry.

Puhelin: 040-823 9032

Osoite: Museokatu 9 B 7

Postitoimipaikka: 48100 Kotka

2. Rekisteri

Rekisterin nimitys: Sukuyhdistys Hahl ry:n sukututkimusrekisteri

Lisätietoa rekisteristä: Arja Kaulio, sukuseuran puheenjohtaja, yhteystiedot yhdistyksen kotisivuilla.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisun tuottaminen

4. Rekisterin tietosisältö

Tutkittaviin sukuihin kuuluvista henkilöistä ja heidän puolisoistaan: 
-nimi, syntymäaika, ja -paikka, 
-vihkimisaika ja -paikka, 
-kuolinaika ja -paikka, 
-arvo ja ammatti 
-sekä muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot 
-tietojen käsittelyä koskevat suostumus- ja kieltotiedot
-osoitetiedot 
-muut tiedot 

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Pääsääntöiset tietolähteet: 
-kirkonkirjat ja väestötietojärjestelmä 
-muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit 
-painetut lähteet 
-sukuun kuuluvien antamat tiedot 
-muut lähteet 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteristä luovutetaan tietoja ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti. 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Atk-pohjainen ja manuaalinen rekisteri suojataan lainsäädänönn ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti (manuaaliset aineistot lukitussa tilassa). Elossa olevien henkilöiden arkaluontoisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella. 

8. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkistaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä. 

9. Lisätietoja rekisterinpitäjästä

Jäsenyydet: Suomen Sukututkimusseura Lisätietoa rekisterinpitäjästä:

Tämä sukututkimusrekisteriseloste on tuotettu Suomen Sukututkimusseuran rekisteriselostepalvelussa.