Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Uusi sukuneuvosto aloitti toimintansa 25.10.2015

Posted 8.11.2015

Sukukokouksessa 5.9.2015 valittiin sukuseuran puheenjohtajaksi Arja Kaulio ja varapuheenjohtajaksi Tuomo Marjokorpi. Sukuneuvostossa jatkavat Jarmo Laakso, Martti Leino ja Arja Mikkola. Uusiksi jäseniksi valittiin Helena Jaakkola, Mia Järvinen, Minna Pessala ja Pekka Rautkoski.

Järjestäytymiskokouksessa sukuneuvosto valitsi keskuudestaan

  • sihteeriksi Mia Järvisen ja
  • taloudenhoitajaksi Minna Pessalan.
  • Jäsensihteerinä jatkaa Tuomo Marjokorpi,
  • arkistonhoitajana Arja Kaulio ja
  • kotisivujen ylläpitäjänä sekä facebook ryhmän moderaattorina Mia Järvinen.

Tiedotustoimikunnassa jatkaa Jarmo Laakso, uusiksi jäseniksi nimettiin Mia Järvinen ja Arja Mikkola. Dna-työryhmään nimettiin Juhani Hahl, Martti Leino, Jarmo Laakso ja Tuomo Marjokorpi. Työryhmät työskentelevät etupäässä sähköpostitse ja kokoontuvat vain tarvittaessa.

Sukututkimusrekisteriseloste päivitettiin ja se löytyy uudistettuna kotisivuilta, sukuseuralla on myös jäsenrekisteriseloste. Sihteeri selvittää selosteiden yhdistämismahdollisuutta ja asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

Uusi sukuneuvosto sai sukukokouksessa tehtäväkseen yrittää selvittää mihin perustuu suvun kantatilojen sukuviirin vuosiluku 1634. Maatalousseurojen Keskusliitto on myöntänyt sukutilakunniakirjoja 1960-luvulla[?] ainakin Jussilan ja Saaren tiloille. Kunniakirjassa on lueteltu tilan haltijat. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa. Mikäli tiedät muillakin tiloilla olevan kyseisen sukuviirin tai sukutilakunniakirjan, niin pyydän ilmoittamaan siitä minulle!

Hyvää syksyn jatkoa!

Arja Kaulio

sukuseuran puheenjohtaja